نام کتاب:: هم آغوشی پاکستان امریکا و آینده ی جهانی
نویسنده: بروس رایدل
مترجم:: بهار مهر و تابش فروغ
انتشارات: نامشخص
قیمت: 300 افغانی
موجودی: 10

معرفی کتاب


نسخه اول این کتاب قبلا درجنوری سال ۲۰۱۱ به زبان انگلیسی درآمریکا نشر شده است. نویسنده ی کتاب "بروس رایدل" پژوهشگرارشد مرکز تحقیقاتی (SABAN) برای امور سیاسی خاورمیانه در بنیاد تحقیقاتی بروکنیکزاست. این اثر توسط بهارمهر و تابش فروغ درکابل به دری- فارسی برگردانیده شده و انتشارات امیری آن را در بهار ۱۳۹۱ طی ۳۱۰ صفحه به قطع وزیری درکابل نشر کرده است.

اثر، شامل مقدمه مترجمان، مقدمه ی نویسنده برای نسخه دری- فارسی و مطلبی از نویسنده در مورد دستگیری اسامه بن لادن در اسلام آباد و هم چنان هفت فصل و یک نتیجه گیری و کتابنامه است. علاوه برآن اسامی رییسان آی ایس آی و روز شمار وقایع مهم پاکستان درآخر کتاب ضمیمه شده اند.

این نقد شکلی برنسخه­ی دری- فارسی کتاب نوشته شده است. کتاب درکنار محاسنی چون قطع مناسب جلد، فونت خوب، مشکل های ویراستاری و برگردان غلط برخی ازکلمات را هم شامل گردد. زبان ترجمه، دقیق،‌ سنجیده، رسا و یک دست نیست. مشکلات تایپی درمتن کتاب دیده می شود. اسم های را که معادل جاافتاده­ی آنها را در زبان دری- فارسی داریم به شکلی نوشته اند که انگلیسی زبانان آنها را تلفط می کنند. برخی ازجمله ها بی ربط اند و کلمات آن، مفهوم یگانه و مرتبط به هم را نمی دهند. اندازه ی حروف در تمام صفحات به یک اندازه نیست.


از نگاه روش شناسی، وی از مصاحبه با افراد، اسناد و مشاهدات شخصی خودش در چارچوب روشهای کمی و کیفی استفاده کرده است؛ کاری با توجه به نتیجه ی تحقیق، کافی و درست به نظر می رسد.

این کتاب برای کسانی که می خواهند روابط سیاسی و دیپلماتیکی میان کشورهای افغانستان، پاکستان و امریکا را بدانند، مناسب است. برای روزنامه نگارانی که درکشورهای خاورمیانه، جنوب آسیا کار می کنند هم منبع مفیدی است؛ همانطوریکه مورخین این مرز و بوم ها می توانند از آن کار بگیرند. به سبب سکته گی ها و نواقص فنی درترجمه و بیان مفاهیم، توصیه می شود که اصل متن انگلیسی آن را مطالعه نمایند.  

مترجمان هدف ترجمه این اثر را آشنایی افغانان با کشور پاکستان خوانده است و نگاهی که پاکستانی ها به افغانستان دارند. بروس رایدل درمقدمه، یادآوری می کند که خوشحال است اثرش درافغانستان هم نشر می شود. درضمن وی ادعا می کند که "امروزه امریکا درافغانستان دریک جنگ نیابتی برضد ارتش و دستگاه های اطلاعاتی پاکستان می جنگند." این مورد یکی از نقص های فنی است که نشان می دهد نویسنده به عنوان یک محقق، مستقل نبوده بلکه برخلاف ادعایش از موقف آمریکاییان سخن می گوید.

بروس رایدل قبل ازشروع فصل اول، به یادآوری ای ازاسامه بن لادن و مخفیگاهش درابیت اباد اسلام آباد می پردازد. وی دراین بخش ازسوالات مردم بعد از مرگ اسامه بن لادن نوشته است. درحقیقت این مطلب پیش درآمدی است بر فصل های بعدی که طی آن نویسنده می خواهد معماها و چالشهای رابطه امریکا و پاکستان را به بحث بگیرد و بگوید که چگونه پاکستان به اثر اشتباهات امریکا، به خطرناکترین کشورجهان تبدیل شد.

 

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما