نام کتاب:: سیاست خارجی افغانستان
نویسنده: دکتور فرامز تمنا
انتشارات: احراری
قیمت: 400
موجودی: 10

 معرفی کتاب

«سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‌ای» عنوان کتاب تازه‌ای است که توسط «مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان» منتشر شده است.

در این اثر که زیر نظر «فرامرز تمنا» رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان منتشر شده، سیاست خارجه دولت افغانستان در قبال کشورهای منطقه بخصوص همسایگان آن به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

بخش اول این کتاب به هستی شناسی سیاست خارجی افغانستان اختصاص دارد و فرامرز تمنا در این بخش سیاست خارجه افغانستان در نظام پویای جهانی را مورد تحلیل قرار داده است.

بخش دوم کتاب که مهم ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود به سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‌ای اختصاص دارد و سیاست افغانستان در قبال کشورهای منطقه و جهان و بخصوص کشورهای همسایه توسط نویسندگان مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 در این بخش عناوین زیر جلب نظر می‌کند:  سیاست خارجی افغانستان در قبال ترکیه/ محمد داود قیومی

سیاست خارجی افغانستان در قبال ازبکستان/حسین رحیمی و فرشته روحانی

سیاست خارجی افغانستان در قبال ایران/ سید مهدی منادی                       

سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان/ حسین رحیمی                       

سیاست خارجی افغانستان در قبال تاجیکستان/ حسین رحیمی                  

سیاست خارجی افغانستان در قبال ترکمنستان/ احمد ظاهر نوری                 

سیاست خارجی افغانستان در قبال چین/ دکتر میرویس بلخی، مسعود سلطانی     

سیاست خارجی افغانستان در قبال هند/ دکتر محمد الله افضلی                         

سیاست خارجی افغانستان در قبال روسیه / دکتر میرویس بلخی                                

سیاست خارجی افغانستان در قبال عربستان سعودی/ دکتر میرویس بلخی     

سیاست خارجی افغانستان در قبال امارات متحده عربی / سید نورالله راغی

سیاست خارجی افغانستان در قبال آذربایجان / دکتر میرویس بلخی

سیاست خارجی افغانستان در قبال قزاقستان / احمد ظاهر نوری                         

سیاست خارجی افغانستان در قبال قرقیزستان / سید مهدی منادی

بخش سوم کتاب به سیاست خارجی افغانستان در قبال همکاری های اقتصادی و سازمان های منطقه ای پرداخته است.

 در این بخش، موقعیت ژنوایکونومیک افغانستان و اهمیت آن برای همگرایی اقتصادی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی توسط «حسن سروش» مورد بررسی قرار گرفته و در پژوهش دیگری نیز «حسین رحیمی» سازمان های همکاری منطقه ای را مورد بحث قرار داده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب در مورد سیاست خارجی افغانستان در مورد کشورهای اسلامی چنین آمده است: پیوند افغانستان با جهان اسلام، ریشه در فرهنگ غنی اسلامی این سرزمین دارد. دیرینگی و عظمت فرهنگ اسلامی در افغانستان و اعتقاد راسخی که به این دین مبین در باورهای مردم افغانستان وجود دارد، باعث شده که این دایره و تعامل با کشورهای اسلامی و ملل مسلمان جهان، از اولویت های اساسی سیاست خارجی این کشور و جزء لاینفک آن باشد.

افغانستانی‌ها باور دارند که پیوندشان با سایر ملل مسلمان جهان و تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی با آنها به غنای فرهنگ اسلامی و ملی شان منجر خواهد شد.

در سالهای اخیر نیز سیاست خارجی افغانستان در پی توسعه روابط و مناسبات با سازمان همکاری های اسلامی بوده است. ارتقای نمایندگی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی به سطح «سفیر»، نشان دهنده ی تلاش افغانستان برای تحکیم و گسترش همکاری با کشورهای اسلامی است.

دستگاه سیاست خارجی افغانستان در پی آن است تا از این همکاری ها به ویژه بتواند در موقعیت روند صلح افغانستان بهره گیرد.

این کتاب در 546 صفحه در قطع رحلی و به قیمت 400 افغانی در سال 1393 توسط انتشارات «احراری» در افغانستان منتشر شده است.

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما